phim

Đụ để trừ tiền thuê nhà

110438
40
4
WAAA-015
Truy cập để tận hưởng nhé anh em!

Lợi dụng việc chồng người phụ nữ này đột nhiên qua đời, hắn liền chủ động đến tìm nàng và bịa chuyện rằng lúc còn sống chồng cô đã thiếu tiền nhà hắn suốt mấy tháng. Sau khi nói với ả điều đó, gã này thấy nàng có vẻ khá lo lắng vì hiện tại, cô ta cũng chỉ mới xin được việc nên không đủ khả năng chi trả. Nhận thấy cơ hội đã đến, tên này lập tức ngỏ ý muốn chịch nàng và hứa rằng, chỉ cần cô ta làm cho hắn được thoả mãn mỗi ngày thì số tiền chồng ả đang thiếu, ông ta sẽ giúp đỡ trừ đi bớt sau mỗi lần xuất tinh.

Đụ để trừ tiền thuê nhà